+84-334-131-131 x
Xin chào
Sản phẩm khác - Bao bì giấy online
Menu Close

BĂNG KEO (BĂNG DÍNH)

Băng dính hay còn có tên gọi khác là băng keo, tên tiếng anh là Oriented PolyPropylene đây là dòng sản phẩm có tính năng kết dính các vật lại với nhau không chỉ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa mà còn sử dụng trong rất nhiều mục đích khác nhau như trong văn phòng phẩm, trong ngành điện tử công nghiệp. Cấu tạo của băng keo là sự kết hợp của bên lớp màng nhựa (màng film BOPP, PVC….) và cùng với lớp keo (thường gọi là màng – đơn vị micron), sự kết hợp này được gọi là việc tráng keo, quá trình tráng keo sản phẩm có kỹ thuật sẽ tạo ra sản phẩm có độ kết dính cao, ngoài ra chất lượng băng dính còn phụ thuộc vào nguyên liệu màng nhựa và lớp keo, đơn vị tính độ dài băng dính sử dụng đơn vị Yard (tầm 0.91m sẽ là 1 yard) thành phẩm tạo ra có tên gọi là jumbo băng dính hay jumbo băng keo, sự phân loại của băng đính được dựa vào các đặc tính, độ kết dính, màu sắc, kích thước…

Những cuộn jumbo là những cuộn băng có kích thước lớn về cả chiều dài chiều cao, để có được sản phẩm như chúng ta sử dụng thường ngày với các kích thước khác nhau thì cuộn jumbo sẽ còn phải trải qua quá trình cắt cuộn, phân cuộn, phần này tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng để tạo ra các sản phẩm phù hợp.

Used Cardboard Boxes

There is no doubt that Cardboard Boxes can be a drain on company profits. Our range of Used Cardboard Boxes can offer substantial savings and help reduce your packaging costs.

We have a range of Used Moving Boxes available if you are looking to reduce the cost of moving house. Along with a range of packing boxes, perfect for mail order companies and any business that sells their products online.

Our boxes come in many shapes and sizes. Single Wall boxes are ideal for packing those lighter, less fragile items. Used as an Outer Box, they can offer enough protection for goods that are not susceptible to damage, or do not weigh too much. Our double wall boxes enable you to get that extra protection needed, and our used double wall boxes are a fraction of the cost. If you are shipping goods abroad and need a low cost shipping box, our collection offers a range of large used shipping boxes, far cheaper than Pallet Boxes. All of our used cardboard boxes are great for your wallet and the environment!