Menu Close

IN OFFSET

Nhận chất lượng đặc biệt với một phần nhỏ của giá. In offset vẫn là phương pháp tốt nhất để đạt được chất lượng cao và tính đồng nhất đối với khối lượng in lớn.
......

HỘP GIẤY

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

HỘP CARTON LẠNH

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

HỘP BÁNH TRUNG THU

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

TEM NHÃN

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

THẺ TREO

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

DANH THIẾP

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

TỜ RƠI

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

CATALOGUE

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

LỊCH TẾT

Tờ rơi A5 được in 1 hoặc 2 mặt trên giấy bóng 135gms

Bạn cần đặt đơn hàng với kích thước tùy chỉnh?

Đừng ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi