Menu Close

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở 2T

Được thành lập vào năm 2017,  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 2T là một trong số ít đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy khu vực miền Bắc. Vạn sự khởi đầu nan, bao bì 2T không tránh được những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên với bản lĩnh kiên định của người đứng đầu cùng sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, Bao bì 2T đã khắc phục khó khăn, từng bước phát triển, gặt hái được nhiều thành công trên thương trường.

SỨ MỆNH CỦA 2T
  • ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC: Cung cấp các giải pháp tối ưu, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.
  • ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN 2T: Tập trung xây dựng con người chuẩn 2T. Vừa có thu nhập cao, vừa có kiến thức, kỹ năng tốt, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phải là người thấm nhuần văn hóa, quy tắc của 2T.
  • ĐỐI VỚI XÃ HỘI: Sản phẩm, dịch vụ của 2T luôn phục vụ sự phát triển bền vững và mang lại nhiều giá trị thiết thực.
  • ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG: 2T phấn đấu tạo ra lợi nhuận bền vững, đồng thời đề cao việc quản lý rủi ro, tạo dựng niềm tin cho các cổ đông.
TẦM NHÌN 2T

Tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh Thương mại Điện tử, phấn đầu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp bao bì giấy trên toàn quốc.

Triết lý văn hóa doanh nghiệp
  • Tạo ra môi trường mở, tư duy sáng tạo, khuyến khích mọi thành viên đưa ra ý tưởng.
  • Tập thể 2T cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đã thống nhất.
  • Ở 2T, “vấn đề” luôn tồn tại và phải được giải quyết triệt để.
  • Thành viên 2T luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, thách thức; nắm bắt cơ hội, bứt phá vươn lên.
Văn hóa doanh nghiệp